Електронен регистър на подадените проекти по СВОМР на МИГ Харманли

Регистър проекти и тяхното движение към 30 януари 2024г.

Електронен регистър с проектите, подадени по СВОМР

Решения на Комисии за подбор на проектни предложения

 

Регистър на одобрените проекти по СМР на МИГ Харманли за периода 2007-2013г.

№ по ред УРН Ползвател Основни дейности № на договора Срок на договора Стойност на инвестицията Статус на проекта
1 МХ-311-1-005 ЕТ „Илинден – Генчо Милков Изграждане на сграда, закупуване на обзавеждане и оборудване 45/3/3110081 15.01.2015 113 318,21 Изпълнен проект
2 МХ-121-1-004 Ерджан Юмер Юсуф Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/1/1210080 12.09.2014 144 164,55 Изпълнен проект
3 МХ-121-2-008 Динко Руменов Христов Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/1/1210131 03.06.2014 132 701,65 Изпълнен проект
4 МХ-312-2-012 „Гого Багер” ЕООД Закупуване на специализирана техника 45/3/3120136 15.12.2014 124 600.00 Изпълнен проект
5 МХ-312-3-019 „Фемили” ООД Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/3/3120343 30.05.2015 28 443.00 Не е изпълнен проекта
6 МХ-121-2-013 ЗКПУ Коларово Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/1/1210137 15.06.2014 99 210.84 Изпълнен проект
7 МХ-121-2-007 Добри Митков Добрев Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/1/1210130 17.12.2014 195 387.00 Не е изпълнен проекта.
8 МХ-322-3-022 Община Харманли Реконструкция и изграждане на улична мрежа 45/3/0338 19.12.2014 263 957.73 Изпълнен проект
9 МХ-321-3-023 Община Харманли Строителство на водоснабдителни системи 45/3/3210344 19.12.2014 213 594.11 Изпълнен проект
10 МХ-121-4-033 „Стил С” ООД Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/1/1210575 19.12.2014 192 600.36 Изпълнен проект
11 МХ-121-2-010 ЗК Напредък Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/1/1210134 19.06.2014 195 553.66 Изпълнен проект
12 МХ-312-3-018 „Бамзи 1” ООД Закупуване на специализирана техника 45/3/3120340 19.12.2014 141 504.00 Изпълнен проект
13 МХ-312-2-011 ЕТ „Натали – Наталия Пачеманова – Костадин Пачеманов” Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/3/3120135 19.12.2014 14 089.10 Изпълнен проект
14 МХ-312-3-020 ЕТ „Димитрина Недева” Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/3/3120339 26.12.2014 18 308.00 Изпълнен проект
15 МХ-312-3-024 АИППДП д-р Севдалин Павлов Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/3/3120419 14.01.2015 80 755,83 Изпълнен проект
16 МХ-121-2-009 Станислав Антонов Манолов Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/1/1210133 03.02.2015 117 291,45 Изпълнен проект
17 МХ-312-3-021 Точаров ЕООД Изграждане на сграда, закупуване на оборудване и обзавеждане 45/3/3120342 12.02.2015 234 792.94 Не е изпълнен проекта.
18 МХ-312-3-025 Автосервиз Космос ООД Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/3/3120345 20.02.2015 140 748.00 Изпълнен проект
19 МХ-312-4-026 Фантастико тоис ООД Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/3/3120576 10.04.2015 29 995.00 Изпълнен проект
20 МХ-311-4-030 Агро тур - Ширин Мустафа ЕТ Изграждане на сграда, закупуване на оборудване 45/3/3110577 16.04.2015 124244.04 Изпълнен проект
21 МХ-312-4-027 Камелия ЕООД Изграждане на сграда, закупуване на оборудване 45/3/3120579 21.04.2015 179 470,08 Не е изпълнен проекта.
22 МХ-312-4-031 Бисер - 2013 ЕООД Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/3/3120578 21.04.2015 241 500,00 Не е изпълнен проекта.
23 МХ-121-2-014 Даниел Иванов Жеков Създаване на трайни насаждения. Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/1/1210166 27.05.2015 164804,99 Изпълнен проект
24 МХ-121-5-039 Желязка Иванова Хаджинонева - Гуниа Създаване на трайни насаждения. 45/1/1210756 27.05.2015 27142,97 Изпълнен проект
25 МХ-121-6-041 Лилян Тодоров Атанасов Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/1/1211037 27.05.2015 152181,21 Изпълнен проект
26 МХ-121-5-038 Галина Христонова Георгиева Създаване на трайни насаждения. 45/1/1210761 30.05.2015 15313,40 Не е изпълнен проекта.
27 МХ-313-5-035 Община Харманли Обновяване на туристическа инфраструктура 45/3/3130757 30.05.2015 72997,56 Изпълнен проект
28 МХ-226-5-040 Община Харманли Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация 45/2/2260758 30.05.2015 285239,89 Изпълнен проект
29 МХ-322-6-042 Община Харманли Реконструкция и изграждане на сгради 45/3/3221036 30.05.2015 219510,48 Изпълнен проект
30 МХ-121-7-043 Лин ООД Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/1/1211241 30.05.2015 63879,35 Изпълнен проект
31 МХ-121-5-037 Никола Петков Колев Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/1/1210759 30.05.2015 39786,00 Не е изпълнен проекта.
32 МХ-121-4-028 Георги Иванов Георгиев Създаване на трайни насаждения. Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/1/1210574 30.05.2015 43817,59 Изпълнен проект
33 МХ-312-7-044 Темира 2 ЕООД Изграждане на сграда, закупуване на оборудване 45/3/3121242 30.05.2015 192182,74 Изпълнен проект
34 МХ-312-5-036 Тръндеви ЕООД Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/3/3120760 30.05.2015 13677,05 Изпълнен проект
35 МХ-121-8-045 Динко Руменов Христов Закупуване на нови машини, съоръжения и/или оборудване 45/1/1211461 30.05.2015 38675,48 Изпълнен проект

Документи на КИП (Комисията за избор на проекти)

  покана 1 покана 2 покана 3 покана 4 покана 5 покана 6 покана 7 покана 8
Протокол изтегли изтегли изтегли изтегли изтегли изтегли изтегли изтегли
Декларации за поверителност, безпристрастност и липса на конфликт на интереси изтегли изтегли изтегли изтегли изтегли изтегли изтегли изтегли