25.09.2012

На 24.09.2012г. в офиса на сдружение "МИГ Харманли" се проведе обучение за бенефициенти, подали проектни предложения към Стратегията за местно развитие на "МИГ Харманли". Обучението беше организирано и проведено от Сдружение "Съюз за възстановяване и развитие". Лектор на обучението беше г-жа Маргарита Астарджиева - експерт ПРСР. Снимка 1