13.09.2012

На 10 и 11 септември в столичния хотел „Родина”, зала 1, се проведе годишната национална конференция по подхода ЛИДЕР. Акцент на събитието бяха предизвикателствата по изпълнението на подхода ЛИДЕР (Ос 4 на ПРСР) в България и възможностите за създаване на ефективно сътрудничество в мрежи. Представиха се и добри практики от Италия, Словакия, Чехия и Унгария.

Участваха експерти от Министерството на земеделието и храните, ДФ „Земеделие”, представители на Местни инициативни групи и представители на Европейската селска мрежа (ELARD).

От Сдружение "Местна инициативна група Харманли" взеха участие – Валери Монков – изпълнителен директор и Петя Иванова – експерт по прилагане на СМР. Снимка 1; Снимка 2;