12.09.2012

Изпълнителният директор и счетоводителят на "МИГ Гълъбово" бяха на работно посещение на 16.08.2012г. в офиса на сдружение "МИГ Харманли". 

Целта на посещението бе обмяната на опит, свързан с прилагането на Стратегиите за местно развитие. По време на работната среща, представителите от "МИГ Харманли" запознаха колегите си с проведените процедури от стратегията, както и споделиха опита си в консултирането на потенциалните бенефициенти. Бяха обсъдени и въпроси, свързани с управлението и организационното развитие на МИГ. Снимка 1; Снимка 2;