31.08.2012

На 29.08.2012г. и 30.08.2012г. се проведе обучение по мярка 312 - Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия. Обучението беше организирано и проведено от фирма ЕКОРИС Саут Ийст Юроп ЕООД. Лектори на обучението бяха Гергана Пападопулу и Павел Дочев - експерти по прилагане на ПРСР. Включилите се обучението лица проявиха голям интерес към мярката. През първия ден от обучението, те бяха запознати със заявлението за кандидатстване, съпътстващите го необходими документи, които трябва да се подадат заедно с него, а през втория ден от обучението беше разработен и примерен бизнес план. Като цяло обучението беше много полезно за присъстващите, които участваха много активно в целия процес. Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3