17.08.2012

На 14.08.2012г. и 15.08.2012г. се проведе обучение по мярка 311 - "Разнообразяване към неземеделски дейности". Обучението беше организирано и проведено от фирма ЕКОРИС Саут Ийст Юроп ЕООД. Лектор на обучението беше Павел Дочев - експерт по прилагане на ПРСР. На обучението присъстваха много потенциални кандидати, които бяха доста активни и непрекъснато задаваха въпроси. Беше направен и примерен бизнес план за кандидатстване. Обучението се оказа много полезно, както за екипа на "МИГ Харманли", така и за всички присъстващи. Снимка 1, Снимка 2