13.08.2012

На 08.08.2012г. и 09.08.2012г. се проведе обучение за потенциални кандидати с проекти по мерките от Стратегията за местно развитие на "МИГ Харманли". Обучението беше организирано и проведено от сдружение "Съюз за възстановяване и развитие". Лектор на обучението беше Цветка Петрелийска - експерт и финансов мениджър от Национално сдружение на малкия и среден бизнес. На обучението присъстваха и повечето от бенефициентите, подали заявления за кандидатстване по първа и втора покана, както и г-н Д. Читов - зам. председател на УС на "МИГ Харманли". Най - напред участниците бяха запознати с целите и приоритетите на СМР на "МИГ Харманли" и конкретните мерки, по които могат да кандидатстват. Представени бяха и насоките и изискванията, както и пакета документи, съпътстващ мерките. Практически се наблегна на занятия по обследване на отделните етапи на проекта, възможни грешки или пропуски и начините за тяхното предотвратяване. Снимка 1, Снимка 2