16.06.2012

За финализиране на стратегията се формира специална работна група, която включва експертите и екипа на проекта, представители на общинската администрация, бизнеса, неправителстсвения сектор и местни неформални лидери, както и национален консултант.