31.07.2012

На 25.07.2012г. и 26.07.2012г. се проведе обучение по мярка 121 - "Модернизиране на земеделските стопанства" в Културен център - гр. Харманли. Обучението беше организирано и проведено от фирма "ЕКОРИС Саут Ийст Юроп" ЕООД. Лектори бяха Надя Бонева и Гергана Пападопулу - експерти. Присъстваха около 20 лица, които имаха интерес. Най - напред беше представена мярка 121 като част от Програмата за развитие на селските райони, а след това същата като част от Стратегията за местно развитие на "МИГ Харманли". Присъстващите бяха запознати със заявлението за кандидатстване и всички изискуеми документи. Беше разработен примерен бизнес план. Обучението премина много добре, като бяха разгледани различни казуси, касаещи участниците, които не скриха удовлетвореността си от получената информация.