13.07.2012

На 12 юли 2012 г. – четвъртък  в Културен център Харманли от 11:00ч. се проведе информационен семинар, организиран от Министерство на земеделието и храните съвместно със Сдружение „МИГ Харманли” и фирма „Интермедиа” ООД с оглед представяне на добри практики за прилагането на мерките по ос 4 – ЛИДЕР. Бяха представени 2 презентации на следните теми:

1. ”Прилагане на подхода ЛИДЕР от ПРСР” – представена от  Енчо Иванов – мл. експерт дирекция „РСР” към Министерство на земеделието и храните и Борислав Асенов, мл. експерт към Министерство на земеделието и храните.

2. „Сдружение МИГ Харманли в изпълнение на стратегията за местно развитие” – представена от Валери Монков, изпълнителен директор „МИГ Харманли”.

Водещите презентациите запознаха и информираха присъстващите относно начините и условията за кандидатстване по мерките от ПРСР, как  местните хора могат да поемат инициативи, да задават въпроси и да търсят отговорите им, да мислят как и с какво може да се направи привлекателно за живеене и работа всяко населено място. Поставени бяха конкретни въпроси, на които бе отговорено изчерпателно! Снимка 1