09.07.2012

На 28.06.2012г. и 29.06.2012г. бе проведено обучение на тема: „Финансово управление на проекти по ПРСР” по публична покана: Организиране и провеждане на обучения по различните мерки от Стратегията за местно развитие, изграждане на капацитет и финансово управление на проектите, обучения с потенциални бенефициенти и бенефициенти, сключили договор към Стратегията за местно развитие на Сдружение МИГ Харманли”. Присъстващите бяха запознати с общите изисквания към финансовото управление на проекти от ПРСР, нормативните изисквания и видовете плащания по проектите, както и специфичните изисквания по мерките от Ос 1,  Ос 2 и Ос 3. Раздадени бяха Сертификати на участниците, преминали успешно обучението . images/Снимка 1(1).jpg images/Снимка 2(1).jpg