16.06.2012

На 04 и 05 март 2010 г. от 10.00 часа в Центъра за икономическо развитие и туризъм / в двора на Дома за стари хора/ в Харманли ще се проведе среща на работната група на експерти за финализиране на стратегията по настоящия проект.