20.06.2012

На 20.06.2012 г. от 10.30 до 14.30ч. в залата в офиса на Сдружение „МИГ Харманли” се проведе работна среща с кметове и кметски наместници  във връзка с популяризирането на дейността на МИГ и кандидатстването по Стратегията за местно развитие. Обсъдени бяха въпросите:

1. Ролята на местната инициативна група в изпълнение на Стратегията за местно развитие.

2. Общо съдържание на СМР. Местни проблеми. Структура и функции на МИГ.

3. Стратегическа част и най-общо мерките с разпределените средства. Бенефициенти на СМР . Възможности и перспективи.

4. Добри практики по ЛИДЕР. Мерки по СМР – представяне на мерките с практически примери. images/Picture 032(1).jpg