18.06.2012

 

На 18.06.2012г. от 13.00 до 17.00ч. в Културния център на гр. Харманли се проведе Работна среща с бизнеса и НПО във връзка с  популяризирането на дейността на „МИГ Харманли” и  кандидатстването по Стратегията за местно  развитие. Беше обърнато внимание на следните теми:

1. Ролята на местната инициативна група в изпълнение на Стратегията за местно развитие.

2. Местната иниацитивна група - сърцевина на подхода ЛИДЕР. Възможности и перспективи.

3. Насоки за кандидатстване и възможности, които открива СМР пред бизнеса и НПО. Стъпки за кандидатстване и изисквания към бенефициентите.

4. Добри практики по ЛИДЕР. Мерки по СМР – представяне на мерките с практически примериimages/Снимка 1(2).jpg