16.06.2012

На 15.06.2012г. от 10,00 до 14,30ч., Сдружение „МИГ Харманли” проведе среща в Културния център на гр. Харманли, съвместно с Фондация „Джендър проект в България” (ДПБ) - партньор в регионален проект „Участие на жените от Югоизточна Европа в мрежа за развитие на селските райони” (“SEE WoRDSEE Women in Rural Development Network”) съвместно с Gender Task Force – водеща организация от Хърватска и колеги от Македония, Косово, Черна гора, Босна и Херцеговина и Сърбия.  images/Picture 005.jpg

Резултатите от дейността на срещата по проекта,могат да се обобщат в следното:

1. Обмяна на добри практики и научени уроци на национално и регионално ниво и засилена разпознаваемост на селските жени и ролята им в развитието на селските райони.

2. Повишаване информираността за участието на жените в развитието на селските райони.

3. Осъществени конкретни инициативи от жени, които допринасят за развитието на тези райони.

4. Създаване мрежа на жени от Югоизточна Европа, които работят за развитието на селските райони. images/Picture 013.jpg