16.06.2012

СПИСЪК
НА ОДОБРЕНИТЕ ЕКСПЕРТ – ОЦЕНИТЕЛИ
от Комисията за избор на експерт-оценители на МИГ Харманли с Протокол № 12/20.04.2012г.
1. Ганка Иванова Тилева
2. Слава Тодорова Бахчеванска
3. Петя Харалампиева Георгиева
4. Стела Димитрова Димкова
5. Иван Милчев Райчев
6. Нели Рубинова Папазова
7. Мария Александрова Щерева
8. Здравко Хариев Сечков
9. Юлия Йорданова Бърнева - Христозова
10. Ивайло Николаев Асенов
11. Диана Динкова Аладжова - Димитрова
12. Стоянка Георгиева Люнчева
13. Димитър Илиев Георгиев
14. Татяна Енчева Кирилова
15. Вера Михайлова Запрянова
16. Даниела Асенова Салкина
17. Николина Христова Дечева
18. Васка Николова Каптебилова
19. Янка Николова Ранделова
20. Евдокия Василева Георгиева
21. Надежда Иванова Митева
22. Магдалена Славова Панева
23. Валентина Минчева Фиданова
24. Милена Димова Рашева
25. Мариана Петрова Милтенова
26. Антоанета Николова Чистякова
27. Харалан Александров Александров
28. Станка Гочева Шереметова
29. Дияна Богословова Костовска
30. Борислава Александрова Младенова
31. Красимира Красимирова Боюклиева – Кубинска
32. Мая Минчева Орманова
33. Джейда Мейдин Чер