16.06.2012

СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ”


Г Р А Ф И К
за
провеждане на Информационни дни от първата Покана за прием на заявления от 04.04.-29.06.2012г. от Стратегията за местно развитие на Сдружение МИГ Харманли

1.24.04.2012г.
13.00ч. – с.Преславец 15.00ч. – с.Надежден

2.25.04.2012г.
13.00ч.-с.Върбово 15.00ч.-с.Смирненци

3. 26.04.2012г.
13.00ч. – с.Българин 15.00ч. – с.Шишманово

4.02.05.2012г.
13.00ч. – с.Доситеево 15.00ч. – с.Рогозиново

5.03.05.2012г.
13.00ч. – с.Бисер 15.00ч. – с.Овчарово

Изпълнителен директор МИГ Харманли: /п/
/ВАЛЕРИ МОНКОВ/