16.06.2012

Информираме ви, че по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Харманли” през месец януари 2010г. ще се проведат следните мероприятия, съгласно план- графика на проекта:
• Изпълнение на дейност 2, задача 1 – шесто двудневно обучение – 28-29.01.2010г. от 10.00ч. в Център за икономическо развитие и туризъм
• Изпълнение на дейност 2, задача 3 – консултативна среща на 13.01.2010г. в Клуба на 5 квартал, гр. Харманли от 17.00ч.
• Изпълнение на дейност 2, задача 3 – консултативна среща на 19.01.2010г. в Клуба на 1 квартал, гр. Харманли от 17.00ч.
• Изпълнение на дейност 3, задача 1 – обучение на местни лидери по подхода Лидер – 18.01.2010г. от 10.00ч.- Център за икономическо развитие и туризъм
• Изпълнение на дейност 5, задача 2 – информационна среща за аранжиране на стратегията – 20.01.2010г. в Клуба на 6 квартал от 17.00ч.
• Работа с експертни групи – 19.01.2010 г. от 13 ч.-Център за икономическо развитие и туризъм


Координатор,
Диляна Комитова