16.06.2012

МИГ ХАРМАНЛИ ОТВАРЯ ВСИЧКИ МЕРКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ,СГЛАСНО ПРИЕТАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ!
УС на МИГ ХАРМАНЛИ реши и прие на заседанието си от 30.01.2012г. пет покани за прием на документи за кандидатстване,както следва:

1. Покана № 1 – 04.04. – 29.06.2012г.
2. Покана № 2 – 05.07. – 03.10.2012г.
3. Покана № 3 – 08.10.2012 – 04.01.2013г.
4. Покана № 4 – 08.01.2013 – 02.04.2013г.
5. Покана № 5 – 08.04.2013 – 30.06.2013г