16.06.2012

На проведеното Общо събрание на МИГ Харманли на 15.02.2012г.,бяха избрани следните нови членове:
1.Ивайло Димитров Казаков
2.Дилян Добрев Кръстев
3.Динко Йовчев Тървалиев
4.Йордан Крумов малинов
5.Красимир Кирилов Костов
6.Димитър тръндев Димитров
7.Сенан Кадир Ибрям
8.Димчо Колев Налбантов
9.Димитър Атанасов Господинов
10.Господин Сашев Костов
11.Росица Георгиева Петрова
12.Георги Иванов Георгиев
13.Галя Атанасова Митева
14.Антон Иванов Моллов
15.Георги Атанасов Георгиев
16.Величко Иванов Сянков
17.Димитър Христов Георгиев
18.Мехмед Идрис Алиосман
19.Джемил Ахмедов Читов
20.Мелихан Рудафова Чолева
21.Йорданка Трендафилова Христова
22.Апти Шабан Бекир
23.Ахмед Юсеин Касаб
24.Мюмюн Расим мехмед
25.Сезгин Халил Мустафа
26.хабиб Сали Ахмед
27.Ерджан Юмер Юсуф
28.Юлиян Миленов Чолев