16.06.2012

Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ подаде заявка за авансово плащане на 13 януари 2012 година. Средствата, които ще бъдат получени от ДФ \"Земеделие\" ще се използват за оперативната дейност на МИГ Харманли.
По решение на Общото събрание се извършват следните промени в Управителния съвет на сдружението - мястото на оттеглилият се Никола Зайчев заема Минка Стоянова (представител на община Харманли).

Молим всички членове на Общото събрание да внесат поне по три вноски от членския си внос по сметката на сдружението в \"Банка ДСК\":
IBAN BG 96 STSA 930 000 200 373 01