16.06.2012

Четвърто и пето двудневно обучение, в рамките на настоящият проект се проведоха на 21 и 22 декември 2009 г. и на 28 и 29 декември 2009, в гр.Харманли от 10 часа в Центъра за икономическо развитие (в двора на дома за стари хора). Тематиката на обучението беше Укрепване на административните умения на екипа и потенциалния МИГ. Обучението се води от лицензиран експерт към МЗХ Веселин Трендафилов.