16.06.2012

На 13 октомври 2011 година, бе подписан договор за одобрение на Стратегията за местно развитие (СМР) на Сдружение \"Местна инициативна група Харманли\". Средствата, за които ще могат да кандидатстват земеделски производители, фирми, сдружения и други са в размер на 3,23 млн. лева.
Предстои стартиране на дейността на МИГ Харманли и определяне на срокове за прием на проекти. Проектите трябва да се изпълняват на територията на Община Харманли, включително прилежащите села.