16.06.2012

На 02.12.2010г. приключи проект 431-2-03-3/15.09.2008. Постигнаха се основните цели: създаване на стратегия за местно развитие и учредяване и регистриране на Сдружение Местна инициативна група на територията на Община Харманли. Стратегията за местно развитие (СМР) бе предоставена на местната инициативна група Харманли(Сдружение МИГ Харманли). В срок се проведоха всички заложени обучения, консултативни, информационни срещи, кабинетни, анкетни проучвания, фокус групи, работни посещения с колеги и с представители на учредени МИГ и потенциални такива, където предстои учредяване. Посетен бе и европейска МИГ (Уест Корк, Република Ирландия). Поради независещи от екипа причини не се състоя посещение до МИГ в Република Унгария. Екипа на проекта и партньорите отчитат проекта като изключително усрешен и благодарят на онези жители на общността, които на доброволен принцип се включиха в процеса на разработване на стратегията за местно развитие!
Екипа на проекта пожелава успех на Сдружение МИГ Харманли!