16.06.2012

на 17.11.2010г. се проведе среща на координаторите и представители на УС на МИГ Харманли и Любимец. Срещата бе инициирана от координатора на проекта по създаване на МИГ в Община Любимец - Ана Гочева и се проведе в гр. Харманли в зала на НЧ\"Дружба\". На срещата бяха дискутирани проблемите, възникнали при избора на екип за управление на СМР. Христо Братанов - председател на УС на МИГ Харманли сподели опита на ръководството на сдружението при избора на екип и критериите, които са били водещи по време на процеса.