16.06.2012

На 19 ноември 2010г. се проведе информационен ден в с.Бисер. Активно се включиха 16 жители, по-голямата част от които са земеделски производители. Координаторът на проекта Диляна Комитова, експерт Иванка Душкова и Митко Вълчев - член на ОбС на МИГ Харманли запознаха присъстващите с постигнатите резултати, със структурта на Сдружение МИГ Харманли и с възможностите, които дава Стратегията за местно развитие, която МИГ Харманли ще управлява в случай на финансиране от МЗХ.