16.06.2012

На 27.10.2010г. се проведе информационен ден в с.Орешец. 17 жители на селото посетиха органицираната от екипа, пратньорите и МИГ Харманли проява и се запознаха с възможностите, които дава стратегията за местно развитие, която кандидатства за финансиране пред МЗХ за 3 900 000лв. Отчет по дейностите на проекта направи Диляна Комитова. Експерт Иванка Душкова разядни структурата и задачите на Сдружение МИГ Харманли, както и представи резюмето на стратегията за местно развити. Членът на Общото събрание на сдружението - Митко Вълчев разясни мерките, по които ще могат да кандидатстват земеделските производители на следващ етап при финансиране на СМР.