16.06.2012

На 27.10.2010г. се проведе информационен ден в с.Орешец. 17 жители на селото посетиха органицираната от екипа, пратньорите и МИГ Харманли проява и се запознаха с възможностите, които дава стратегията за местно развитие, която кандидатства за финансиране пред МЗХ за 3 900 000лв.