16.06.2012

В ход е подготвянето на финалния отчет на проекта. Той ще бъде предаден в МЗХ до 18 декември 2010г.
В края на месец август 2010 година МИГ Харманли внесе стартегия за местно развитие на територията пред министерството на земеделието и храните.
Създаването й беше предшествано от поредица от кабинетно, анкетно проучвени, фокус групи, обучения на потенциални членове на екипа, обучения на местни лидери, консултативни и информационни срещи и най-вече работата на местните експерти от работните групи:
Иванка Бойчева
Ганка Дончева
Паулина Христова
Ина Порязова
Стефания Иванова
Желязко Латинов
Христо Братанов
Володий Костадинов
Володи Христов
Наталия Дрехарова
Живко Желязков
Маргарит Чанков
Костадинка Иванова
Петранка Боразова
Мария Славчева
Живко Добрев
Георги Иванов
Тошо Спиридонов
Светла Николова
Митко Вълчев
Ирена Карагочева
Нели Малакова
Пенка Чокова
Генчо Дончев
с експертите по проекта:
2. Д-р Иванка Душкова
3. Инж. Зоя Дамянова
4. Веселин Трендафилов
5. Здравко Сечков – национален консултант
6. Д-р Генка Рафаилова

,които доведоха до нейния окончателен вариант.
Благодарим на всички, които всеха участие в процесите по нейното създаване!