16.06.2012

През втората половина на месеца - 19 ноември в с. Бисер ще се проведе инфо ден в рамките на кампанията за разясняване на СМР и популяризиране на Сдружение МИГ Харманли.