16.06.2012

На 01 ноември 2010г. се проведе девети информационен ден с цел популяризиране на МИГ Харманли и СМР. Пресъстваха партньорите по проекта от страна на бизнеса - Володий Костадинов, който е и член на сдружение МИГ Харманли и Диляна Комитова, партньор от страна на НПО сектора и координатор на проекта. Те представиха на присъстващите структурана на МИГ Харманли и разясниха СМР, която в случай, че бъде финансирана, ще се управлява от екипа на сдлужението.