16.06.2012

На първи ноември 2010г. в гр. Харманли, конферентна зала на Общинска администрация от 10 часа ще се проведе информационен ден за граждани, в т.ч. и членове на партньорските организации.