16.06.2012

На 27 октомври в кметството на с.Орешец от 10.00часа ще се проведе информационен ден по проект 431-2-03-3. Сдружение МИГ Харманли ще бъде представено на участниците в информационния ден от г-жа Диляна Комитова, координатор на проекта, а СМР ще представи Митко Вълчев - член на ОбС на МИГ Харманли.