16.06.2012

На 21 октомври в с. Шишманово се проведе седми информационен ден в резултат на изпълнение на Дейност 6, зад.3. Присъстваха 11 земеделски производителя от селото. Митко Вълчев - член на ОбС на МИГ Харманли разясни подробно мерките, заложени в стратегията и възможностите, които присъстващите ще имат по Ос 4. Координаторът на проекта Диляна Комитова запозна присъстващите с цялостната дейност по проекта и представи МИГ Харманли, като запозна участниците в ивформационния ден със структурата, членовете и екипа на сдружението.