16.06.2012

На 21 октомври от 10 часа в зала за обществени прояви в с. Шишманово ще се проведе седми информационен ден в изпълнение на дейност 6, зад.3. На кметството и други възлови места в селото са поставени информационни табели за предстоящото събитие.