16.06.2012

На 11 октомври 2010г. се състоя учебно посещение на представители на Сдружение МИГ Харманли и координатора на проект 431-2-03-3 с координатора на проект за създаване на МИГ „ТРЯВНА – ДРЯНОВО, ЗЕМЯ НА МАЙСТОРИ” и представители на Община Трявна. Учебното посещение се проведе съгласно предварително съгласувана програма. То бе изключително ползотворно.