16.06.2012

През седемнадесетият месец от изпълнението на проекта предстои да се проведат седми и осми информационни дни. Предвидено е това да се случи в селата Шишманово и Орешец, както е планирано в графика на проекта. Инфо дните ще бъдат през втората половина на месеца. Обяви за се предвижда да бъдат поставени на видни места в селото десет дни преди събитието. Предстои да се проведе и последото учебно посещение в изпълнение на Дейност 4, зад. 2. Предвижда се членове на сдружение МИГ Харманли и екипа на проекта да посетят екипа на проекта и МИГ„ТРЯВНА – ДРЯНОВО, ЗЕМЯ НА МАЙСТОРИ” в гр. Трявна. Проблемно се оказва предстоящото през месец октомври пътуване на представителите на МИГ Харманли до Република Унгария. То ще може да се реализира в случай, че до 15 октомври се РА преведе признатите от пъврото искане разходи. Предвижда се групата да бъде от 5 човека - 4 членове на МИГ и един експерт. Независимо от затрудненията екипа на проекта подготвя пътуването и очаква на 06.10.2010г. председателят на УС на МИГ Христо Братавов да представи предложението на УС на сдружението.