16.06.2012

На 28 септември в рамките на Дейност 6, задача 3 се проведе информационен ден в гр.Харманли. Публикуваната във в-к \\\"Харманлийски наблюдател\\\" уважиха 15 потенциални бенифициента на СМР. Най-голям бе броят на земеделските производители. Информационният ден бе уважен от представители на НПО сектора. Откри го г-жа Диляна Комитова - координатор на проекта. Тя представи Сдружение МИГ Харманли, след което даде думата на Христо Братанов, председател на УС на сдружение \\\"МИГ Харманли\\\". Той представи подробно СМР и отговори на въпростие на присъстващите.