16.06.2012

На 23 и 24 септември се състояха работни срещи с колегите от проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” - Територия “Севлиево”, съвместно с членове на УС на МИГ Севлиевски край и членове на МИГ Харманли. По време на работните срещи бяха представени двато проекта, бе отчетена сършената до сега работа, както и бе обсъдено разработването и прилагането на СМР. Снимков материал от работните срещи ще бъде публикуван във фотогалерията на сайта. И двато проекта са предали СМР на МИГ Харманли и МИГ Севлиево, като Местните инициативни групи са кандидатствали за финансирането им пред МЗХ.