29.03.2024

Публикувано е ПОСТАНОВЛЕНИЕ номер 4 от 11 януари 2024г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове при споделено управление.

‼️ Процедурите, приложени по ПМС 160/2016г., обявени, преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.

С текста на постановлението, може да се запознаете на следния линк

Държавен вестник (parliament.bg)