16.06.2012

На 01.11.2010г. се проведе десети информационен ден, на който присъстваха представители на партньорските организации и граждани. На срещата присъстваха партньорите по проекта от страна на бизнеса - г-н Володий Костадинов, който е и член на Общото събрание на Сдружение Местна Инициативна Група Харманли и Диляна Комитова - партньор от страна на НПО сектора и координатор на проекта. Присъстващите бяха запознати със структурата, членовете и екипа на сдружение МИГ Харманли и СМР.