10.11.2023

Кратък филм, реализиран по проект: "Живата сила на традициите", подаден от сдружение "Бизнесът за Харманли" към Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли"

 

гледайте във Facebook