16.06.2012

На 17 и 21 септември се проведоха работни срещи с колеги от екипа на проект Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Любимец”. На срещите присъстваха членове на Общото Събрание на МИГ Харманли, Община Харманли, партньорите по проект ”Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Харманли”. Работните срещи бяха изключително полезни на колегите предвид обстоятелството, че предстои учредяване на МИГ на територията на Община Любимец. Подробно бе коментиран механизма на учредяване на МИГ Харманли, като бе наблегнато на това, че прозрачността е най-важна в случая, както и необходимостта от популяризиране на поканата за учредителното събрание.