08.12.2023

„МИГ Харманли“ получи заповед на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на проектно предложение по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна група.

Проектното предложение е на "Волан 19" ЕООД, с наименование „Инвестиция в бъдещето“, чиято стойност на одобренaтa безвъзмездната финансова помощ е в размер на 23358.55 лв. По проекта е предвидено монтиране на дограма, закупуване на система за видеонаблюдение, климатична система, лаптоп, МФУ лазерно устройство, настолна компютърна конфигурация, мишки за лаптоп, бюра и шкаф с чекмеджета. Очаква се да бъде сключен и административния договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.