16.06.2012

На 10 септември в заседателната зала на Народно Читалище \"Харманли\" се проведе петият информационен ден в рамките на кампанията за популяризиране на СМР(Стратегия за местно развитие). Присъстваха членовете на читалищното настоятелство на НЧ\"Харманли\", ръководители на формации и школи към културната институция, както и представители на НПО сектора.