24.07.2023

В изпълнение на планираните дейности по Административен договор № РД 50-83 от 23.03.2023г. и във връзка с изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие до 2027г., сдружение „МИГ Харманли“ ще проведе 3 обучения за екип на МИГ, местни лидери и заинтересовани страни, както следва:

  • 26.07.2023г. – 09:00 часа, гр. Харманли, ул. „Никола Петков“ 6;
  • 13.09.2023г. - 09:00 часа, село Доситеево – НЧ „Архимандрит Доситей“;
  • 15.09.2023г. – 09:00 часа, село Изворово, Кметство Изврово;

Екипът на „МИГ Харманли“ кани всички заинтересовани да вземат участие.

Всеки жител на община Харманли, проявяващ интерес за участие в обученията, може да присъства. Вход – свободен!

За записване и повече информация – тел. 0884905405; 0884802043