17.08.2023

В изпълнение на планираните дейности по Административен договор №РД 50-83 от 23.03.2023г. и във връзка с изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие до 2027г., сдружение „МИГ Харманли“ ще проведе информационни срещи, както следва:

  • 22.08.2023г. - 16:00 часа, село Бисер - Кметство село Бисер;
  • 22.08.2023г. - 20:00 часа, гр. Харманли, пл. Възраждане 1;
  • 29.08.2023г. - 20:00 часа, гр. Харманли, пл. Възраждане 1;
  • 14.09.2023г. - 10:00 часа, гр. Харманли, пл. Възраждане 1;
  • 18.09.2023г. - 10:00 часа, Село Българин – Кметство село Българин;
  • 19.09.2023г. - 09:00 часа, Село Иваново – НЧ „Христо Ботев-1928;

Екипът на „МИГ Харманли“ кани всички заинтересовани да вземат участие.

Всеки жител на община Харманли, проявяващ интерес за участие в информационните срещи, може да присъства. Вход – свободен!

За повече информация – тел. 0884905405; 0884802043