16.06.2012

На 30 и 31 август в селата Иваново и Славяново се проведоха информационни дни, които са част от информационната кампания, предвидена по проекта. Присъстващите проявиха активност и заявиха готовност да участват със свои проекти в случай, че Стратегията за местно развитие бъде финансирана.