29.06.2023

Скъпи приятели от територията на Община Харманли , стартира процес по подготовка на новата Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение МИГ Харманли за периода до 2027 година.

В тази връзка, следва да планираме бюджети, имащи отношение към визията на новата стратегия и устойчивото развитие на територията на МИГ Харманли и молим, тези от Вас, които имат някакви проектни намерения занапред, да се свържат с нас или да посетят офиса на сдружението, всеки делничен ден от 08:30 до 17:00 часа, за да заявят намеренията си.

Ще бъдат проведени проучвания и редица информационни срещи и обучения, в които е хубаво да се включите и на които е добре да присъствате. Същите ще се изпълняват във връзка с Договор за предоставяне на БФП по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020г.

За тези от вас, които нямат възможност да се включат в събитията могат да изтеглят бланка за идейни предложения от тук и да ни я изпратят на e-mail: [email protected]

Бъдете активни, за да направим нашата община едно още по - добро място за живеене и развитие за нас и нашите деца!