09.06.2023

Информационен ден във връзка с предстоящ прием на проектни предложения. Място на провеждане: кметство с. Шишманово,  на 26.06.2023г. от 8:00 часа.

Информационен ден във връзка с предстоящ прием на проектни предложения. Място на провеждане: кметство с. Българин,  на 26.06.2023г. от 10:00 часа. 

Информационен ден във връзка с предстоящ прием на проектни предложения. Място на провеждане: кметство с. Доситеево,  на 26.06.2023г. от 14:00 часа. 

Информационен ден във връзка с предстоящ прием на проектни предложения. Място на провеждане: кметство с. Иваново,  на 27.06.2023г. от 9:00 часа.

Информационен ден във връзка с предстоящ прием на проектни предложения. Място на провеждане: кметство с. Върбово,  на 27.06.2023г. от 11:00 часа.

Информационен ден във връзка с предстоящ прием на проектни предложения. Място на провеждане: читалището в с. Бисер,  на 27.06.2023г. от 14:00 часа.

Информационен ден във връзка с предстоящ прием на проектни предложения. Място на провеждане: Офис на МИГ Харманли, гр. Харманли, ул. Никола Петков № 6, ет. 2 - на 27.06.2023г. от 16:00 часа.

 

Обучение на 05.07.2023г. от 9:00 часа. Място на провеждане: Културен център Харманли, зала „Краезнание“.  Тема на обучението: Възлагане на дейности, изпълнение и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ Харманли. 

 

Обучение на 07.07.2023г. от 9:00 часа. Място на провеждане: Културен център Харманли, зала „Краезнание“. Тема на обучението: Права и задължения на страните, след подписване на административен договор за предоставяне на БФП по ПРСР 2014-2020г.